NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

1. INICI DE LES ACTIVITATS: a partir del dilluns 24 de setembre
2. Tos els tallers gaudeixen d’una primera sessió de prova.
3. Els preus dels diferents tallers estan aprovats per junta, essent l’aportació de 10€ socis i 20€ les persones que no estan associades. La quota mínima de soci, per poder gaudir del descompte és de 10€ al trimestre.
4. Les persones que vulguin associar-se, caldrà que facin la inscripció de forma presencial, donat que cal signar un conjunt de documents referents a la protecció de dades i al mandat SEPA. El pagament de la quota de soci és realitzarà mitjançant rebut domiciliat.
5. El pagament dels tallers es farà en el mateix servei.
6. Ginesta es reserva el dret de suspendre les activitats que no tinguin un nombre mínim de 5 participants i de variar la programació, l’horari, el/la professor/a o la ubicació d’una activitat si ho considera necessari.
7. En cas que l’usuari/ària s’hagi de donar de baixa d’un taller, no es retornarà l’import de la quota satisfeta.
8. La possibilitat de canvi de taller es pot fer en qualsevol moment, sempre que hi hagin places disponibles.
9. Es recuperaran les sessions perdudes per causes alienes a l’usuari.
10. Cal indicar al professor/a qualsevol aspecte de salut destacable que s’hagi de tenir en compte a l’hora de realitzar el taller.
11. Ginesta declina tota responsabilitat per pèrdua de material i d’objectes de valor econòmic o personal.