TALLER: GESTIÓ DE LA POR.
– Què és i què suposa la por ?
– Com afecta al nostre caràcter, les nostres relacions, als nostres processos de presa de decisions?
– Com Gestionem la por davant la malaltia del càncer.

A càrrec de Rocío Rico – Psicòleg i psicoterapeuta.
Divendres 27/10/2017 ; horari 18:30h-20:30h
Lloc: Local de Ginesta. Cr. Pere el Gran. 32. Vilafranca