¿Què és art-teràpia?

L’Associació Professional Espanyola d’Art-terapeutes, ATe, defineix l’art-teràpia com una professió assistencial que utilitza la creació artística com a eina per facilitar l’expressió i resolució d’emocions i conflictes emocionals o psicològics. L’art-teràpia es practica en sessions individuals o en petits grups sota la conducció d’un art-terapeuta.

L’Art-teràpia es practica seguint una estricta metodologia i sota un marc o setting terapèutic definit. Aquest marc terapèutic i la metodologia esmentada es basen principalment en la teoria de l’art-teràpia, la psicoteràpia analítica de grups, les psicoteràpies dinàmiques i la teoria de l’art contemporani.

Tècnica

Aquest setting el componen l’espai pròpiament, el grup d’assistents, la confidencialitat, l’absència de judicis, els materials artístics, el respecte mutu, l’obra artística i l’artterapeuta.

Es posa a l’abast del grup tot tipus de materials, de belles arts, elements naturals, quotidians… per deixar-nos seduir i crear obres en volum o plans que permetin deixar parlar les nostres emocions. Sense pressions o projeccions conscients, els materials artístics seran el vehicle per desenvolupar un altre llenguatge amb el que expressar-nos i sota la protecció del setting, abordar i treballar allò que al grup li calgui o demani.

Beneficis

La pràctica continuada de l’art-teràpia aporta:
• Incrementa la interacció social
• Fomenta l’expressió i resolució de conflictes emocionals
• Motiva el compromís de participació activa
• Facilita l’adaptació a noves situacions
• Contribueix al benestar anímic i emocional
• Desenvolupa les habilitats artístiques
• Propicia l’abordatge de situacions difícils